Bibliotheeksfonds TU Kampen

De bibliotheek van de TU in Kampen is voor haar functioneren afhankelijk van giften. Deze giften kwamen tot nu toe vaak binnen door middel van acceptgiro’s die via de kerken verspreid werden. In deze tijd vol beperkingen – ook wat betreft de zondagse samenkomsten – is dit middel niet meer effectief. Bovendien zijn aan het gebruik van acceptgiro’s extra kosten verbonden. Daarom willen we een beroep op u doen om via een rechtstreekse gift aan de Stichting Bibliotheekfonds het werk van onze bibliotheek te steunen.

Vorig jaar heeft de bibliotheek zo’n 53000 euro uitgegeven. Zijn boeken echt zo duur? Voor zo’n bedrag koop je toch makkelijk een paar duizend boeken? Als particulier wel ja, maar helaas kunnen uitgevers ook rekenen. Bibliotheken lenen boeken uit, en daar verdient een uitgever niets aan. De aanschafprijzen van vooral e-boeken en e-tijdschriften zijn daarom voor een bibliotheek een veelvoud van die voor particulieren. Deze categorie neemt meer dan de helft van bovengenoemde uitgaven voor zijn rekening. De bibliotheek werkt intensief samen met anderen – zoals de bibliotheek van de CGK in Apeldoorn – om zo doelmatig mogelijk te opereren.

Wij vragen u om een kleine bijdrage. Als richtlijn hanteren we 7 euro per adres per jaar.

Dit bedrag kunt u overmaken naar:

Stichting Bibliotheekfonds Theologische Universiteit, NL06 INGB 0000 5912 24. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de webpagina van de universiteit:

https://www.tukampen.nl/bibliotheek/bibliotheekfonds/