Uit de kerkenraad

Kerk van de toekomst

Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag hebben we uitgebreid  gesproken over één thema. Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?

Het hangt het er in de eerste plaats van af hoe we God zien en hoe we, in het verlengde daarvan de kerk voor ogen hebben. Je kunt God bijvoorbeeld zien als Vader. Of als Redder, als Koning, als Gastheer of als Rechter.

Als je Hem vooral ziet als Vader dan is de kerk zijn Huis. Zie je God vooral als Koning, dan wordt de kerk meer een Paleis of een Tempel. Is God voor jou vooral een Gastheer, dan is de kerk een Feestzaal. En zo zijn weer nog wel meer typeringen te maken.

Het komt er op neer dat je de kerk niet in één beeld kunt vangen.  Er zijn verschillende invalshoeken die je kunt gebruiken. En het is daarbij niet correct om meteen te denken in termen van goed of fout. Het is goed om je daarvan bewust te zijn als we nadenken over kerk zijn.

Daarnaast hebben we nagedacht over de praktijk van het kerk zijn.  We onderscheiden zes praktijken:

  • 1 Christus zien en God ontmoeten
  • 2 de kracht van genade ervaren
  • 3 heilig en toegewijd leven
  • 4 leven uit liefde gericht op de gemeenschap
  • 5 nieuwe levensstijl, als goede rentmeester
  • 6 dienstbaarheid en leiderschap

We hebben nagedacht waar dan ons zwaartepunt ligt. Wat vinden we dan vooral van belang, ook gelet op onze eigen gemeente?

We zijn het er over eens dat we bij God moeten beginnen. Het begint met: Hem zien en ontmoeten. Vandaaruit kun je dan keuzes maken en accenten leggen. Daar zullen we nog verder over doorspreken.

Het is ook van belang om als gemeente hierover in gesprek te gaan. We beraden ons nog over de vorm waarom we dit kunnen gaan doen.