Uit de kerkenraad

Versoepelingen:

Maandagavond hebben we een BM vergadering gehouden en onder meer gesproken over de erediensten in de komende tijd. Door de versoepelingen  van de corona maatregelen geldt nu het volgende:

  • De anderhalve meter regel blijft gehandhaafd. Daarom kunnen we het aantal bezoekers niet verder verhogen. Dat blijft staan op 60 plus de mensen die er moeten zijn als ambtsdragers, koster, beamer  e.d
  • De  mondkapjesplicht verdwijnt. Daar sluiten we ons bij aan. Het hoeft niet meer, maar wie dat wil mag het natuurlijk wel blijven dragen.
  • Zingen is weer toegestaan, maar er wordt verschillend mee om gegaan in het land. In de gemeente wordt daar ook verschillend over gedacht. We kiezen ervoor nog wat voorzichtig te zijn. Tot en met 22 augustus zingen we in  principe alleen het slotlied mee. De andere liederen nog even niet.
  • We volstaan voorlopig ook alleen nog met een morgendienst. Ook dat in elk geval nog t/m 22 augustus.
  • Tot de zomervakantie (t/m 4 juli) wordt de halve gemeente steeds uitgenodigd. Opgeven blijft nog nodig via Scipio. Op de vakantiezondagen van 11 juli tot 8 augustus kan iedereen zich opgeven tot de 60 bezoekers bereikt zijn. Op 15 en 22 augustus dan weer de helft van de gemeente. Zie Informail voor de kringen die aan de beurt zijn.
  • Alle diensten worden steeds digitaal uitgezonden.

 

Tentdienst:

Op 29 augustus staat de jaarlijkse  tentdienst gepland met de plaatselijke PKN. Meer informatie hierover komt later via Informail.

 

Middagdiensten:

We moeten nog afwachten hoe het verder gaat met de versoepelingen. Maar als het mogelijk is organiseren we vanaf 5 september 2021 samen met Enumatil, Grijpskerk en Oldehove ook weer gezamenlijk middagdiensten. Deze afspraak is gemaakt op het overlegvan vorige week tussen deze kerken.

Deze diensten zijn bij toerbeurt in de genoemde gemeentes. Dus eens in de vier weken inAduard. De gemeenteleden uit al die vier kerken worden dan uitgenodigd. De afspraak is dat deze diensten een ander karakter zullen hebben dan de morgendiensten.

De gezamenlijke middagdiensten houden we in eerste instantie tot eind dit jaar. Of en hoe we hier mee door gaan, hangt af van de evaluatie die we dit najaar zullen uitvoeren.

Deze middagdiensten  zullen in  alle gemeenten digitaal te volgen zijn.

 

Vakantie

Vanaf 12 juli tot 9 augustus is ds Pomp met vakantie. Tijdens de vakantie is Harriet de Haan het aanspreekpunt. Mocht er iets zijn, dan kan je contact met haar opnemen.

De kerkenraad