Uit de kerkenraad

Erediensten

Ondanks de vele besmettingen lijkt het erop dat er langzamerhand weer meer mogelijk wordt. De regering heeft de meeste corona maatregelen afgeschaft met ingang van 25 februari 2022. Dat betekent dat er ook meer mogelijk is in onze erediensten.

Met ingang van komende zondag is het niet meer nodig om uw aanwezigheid aan te melden via Scipio. Er is geen beperking meer voor het aantal aanwezigen dus u bent allemaal weer hartelijk welkom.

We zijn blij dat we weer met meer mensen God en elkaar kunnen ontmoeten in de Ontmoetingskerk en zo mogen ervaren dat we als gemeente aan elkaar verbonden zijn.

De kerkzaal kan weer ‘ouderwets’ worden ingericht. Maar we houden het vak voor het orgel en naast de keuken als ‘veilige’ zone, waar mensen die dat willen nog op anderhalve meter kunnen plaats nemen.

Mondkapjes zijn niet meer verplicht en de kapstokken kunnen weer gebruikt worden.

De collecte is voorlopig nog een deurcollecte bij beide uitgangen. Eén via de collecte ‘paal’ en één fysiek via de dienstdoende diaken. Op langere termijn bekijken we wel of we dat nog kunnen aanpassen, zodat de collecte weer in de dienst plaats vindt.

De handdruk bij het begin van de dienst doen we nog even niet, dat blijft bij de knikgroet.

Tot zondag….