Uit de kerkenraad

Op 4 juli hebben we als kerkenraad met diakenen vergaderd. Voor de laatste keer dit seizoen. Deze vergadering stond in het teken van de ambtswisseling. De nieuw bevestigde ambtsdragers tekenden het ondertekeningsformulier en we namen afscheid van de scheidende ambtsdragers. Er zijn afspraken gemaakt over het regelen van de overdracht en een aantal organisatorische zaken zijn geregeld. Welke ambtsdrager komt bij welke kring en hoe verdelen we dat? Hierover komt nog een apart artikel.

Het grootste deel van de avond denken we na over de invulling van het ambt. Hoe kijken we daartegenaan? Wat is er in de loop der tijd veranderd? En hoe waarderen we dat? Hoe stellen we ons dat op korte termijn voor. Centraal staat wel de gedachte dat we de gemeente willen dienen, niet door daarboven te staan maar om ons naast de brs. en zrs. op te stellen. Dat betekent ook dat we niet voor alle vragen en problemen een oplossing hebben. Maar we gaan wel aan de slag om goed te luisteren en goede gesprekken te voeren. Zo willen we contacten onderhouden en verbinding bewerken binnen de gemeente.

Het is goed te bedenken dat elk gemeentelid ook het ambt van alle gelovigen bezit. Dat betekent dat niet alle troubles bij de kerkenraad neergelegd moeten worden. Ook de gemeente zelf kan verbinding en onderlinge hulp bewerkstelligen. We spreken de wens uit dat God ons ambtswerk wil zegenen en ons zal bekwamen.

De vakantieperiode is dichtbij en verschillende ambtsdragers gaan op vakantie. Als contactpersoon van de kerkenraad kunt u in de vakantieperiode zonodig br. G. Kloosterman benaderen.