Uit de kerkenraad – start seizoen

Het nieuwe vergaderseizoen is weer gestart en alles loopt al bijna weer in het oude ritme. Dat voelt zo gewoon, dan je bijna vergeet hoe bijzonder het is, samen een kerkgemeenschap vormen. Daarom willen we als moderamen graag uitspreken hoe blij we zijn met ieders inzet in de gemeente! Fijn dat we ook komend seizoen weer op zoveel inzet mogen rekenen. Hieronder een paar van die gewone dingen die het mogelijk maken dat we iedere zondag en door de week samen gemeente kunnen zijn en diensten kunnen houden: bijzonder dat het kan!

 • U komt de kerk binnen op zondag, die is warm en schoon, met dank aan de kosters en de schoonmaakploeg.
 • U wordt welkom geheten met een vriendelijke lach, er staat een mooie plant of een bijzonder bloemstuk op tafel je weet je meteen welkom!
 • De predikant of preeklezer wil ons voeden met een overdenking en we mogen luisteren naar de wet en bijbellezing door onze voorlezers.
 • De ambtsdragers betrekken ons bij elkaar door te vertellen voor welke gemeenteleden we kunnen bidden of danken en wat er deze week op het programma staat.
 • De kinderen worden op hun eigen niveau aangesproken in het kinderwerk. En wat heerlijk dat je als ouder ongestoord naar de dienst kunt gaan omdat iemand opgepast in de crèche.
 • Geniet u ook zo van alle talent en variatie in de muzikale begeleiding tijdens de dienst? Dankzij het beamteam kunnen we alles meelezen en meezingen, zodat we samen God kunnen loven
 • De diakenen zamelen onze gaven in, om daar weer anderen mee te helpen en ze stimuleren ons elkaar en ook onze omgeving te dienen. En hoe mooi is het om te zien dat allerlei gemeenteleden ook hun licht schijnen buiten onze gemeente, om vluchtelingen, werkzoekenden en minder bedeelden te dienen.
 • En zoveel mensen die ervoor zorgen dat iedere week alles maar weer doordraait, er een predikant of preeklezer is, de roosters allemaal kloppen en alle taken in de dienst vervuld worden, de informail wordt verstuurd.
 • En naast het wekelijkse gebruik zijn er allerlei mensen actief die het gebouw van de kerk beheren: soms in het feitelijke onderhoud, maar denk bijvoorbeeld ook aan de website, de boekhouding en de ledenadministratie. Allemaal mensen die bouwen aan het gebouw van de kerk.
 • Weet u hoeveel mensen er betrokken zijn bij het jeugdwerk? Door activiteiten, catechese, soos, vereniging en nog veel meer? Zij mogen onze kinderen mee opvoeden in geloof en zijn een rolmodel. Samen mogen we werken aan een veilige kerk voor hen, met ondersteuning van de vertrouwenspersoon.
 • Zo mogen ook de ambtsdragers ons als leden van dit lichaam leiden en een koers bieden, ons onderwijzen met Gods woord als basis.
 • Wat fijn ook dat er kringleiders zijn, die ons steeds weer betrekken bij elkaar en ons stimuleren om naar elkaar om te zien. En denkt u eens aan de kaarten en gebeden die ons door moeilijke en blijde tijden heen dragen.

Zonder elkaar komen we er niet. En dan zijn we vast nog van alles vergeten. Wij zijn blij met alle inzet en betrokkenheid!

Breed Moderamen