Uit de regiegroep

Afgelopen maandag hebben we voor de laatste keer voor de zomervakantie een overleg gehad. We hebben afgesproken dat we binnenkort inventariseren wie de erediensten zullen bijwonen, als we die DV op 17 augustus weer willen houden. Uiteraard als de situatie niet wijzigt. We willen graag weten hoeveel mensen er zullen komen en dan een verdeling maken zodat ieder die dat wil ook aan bod komt. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld. Verderop in deze Informail vindt u een link naar deze vragenlijst. Wilt u die invullen? Zoals bekend zijn er ongeveer 60 a 70 zitplaatsen beschikbaar binnen de ‘coronaregels’. Deze erediensten blijven we ook digitaal uitzenden voor degene die niet in de kerk kunnen/willen komen.

Hoewel de discussie daarover nog niet is afgerond hebben we besloten om voorlopig nog geen gemeentezang te houden.

We regelen dat de inrichting van de kerkzaal wordt voorbereid zoals we dat al eerder hebben afgesproken. Daar gelden dan ook voor de bezoekers een aantal regels en afspraken,  bij komen en gaan bijv. Daar komen we later wel op terug.

Voorlopig gaan we uit van een eredienst per zondag en die begint DV om 9.30 uur.

Na de zomervakantie willen we beginnen met de talstelling ivm de wisseling van ambtsdragers. Op 17 augustus hopen we DV de talstellingsvergadering te houden en als alles volgens de planning verloopt hopen we eind september/begin oktober weer nieuwe ambtsdragers te hebben. Het ‘beleidswerk‘ van de kerkenraad zal dan na de herfstvakantie weer opgestart kunnen worden. Het pastorale werk gaat intussen gewoon door.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wanneer en hoe de catechisaties en het jeugdwerk weer wordt opgepakt. Meteen na de zomervakantie hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Zomervakantie

In de zomervakantie zijn meerdere ambtsdragers op vakantie. Mocht u uw eigen ambtsdrager niet kunnen bereiken dan is br. E. Jongsma het aanspreekpunt van de kerkenraad tot 23 juli. Daarna is dat br. J. Sikkema.