Uit de Regiegroep

Afgelopen maandag zijn de adviezen rondom kerkdiensten aangepast. In dit artikel van Steunpunt Kerkenwerk kunt u hier meer over lezen. Kort gezegd komt het hier op neer:

  • maximaal 30 mensen aanwezig tijdens de dienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang;
  • advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Dit zijn de adviezen. Die nemen we over. Alleen over het mondkapje hebben we het binnen de regiegroep niet gehad. Dat geven we in eigen verantwoordelijkheid.

Voor de komende zondag is geïnventariseerd binnen de kringen 1-4 hoeveel mensen de kerkdienst gaan bezoeken. Daaruit blijkt dat we de komende zondag onder het aantal van 30 personen zitten.

Volgende week zal een besluit genomen worden over de komende kerkdiensten. Dit kunt u dan lezen in de Informail van volgende week.