Uit de Regiegroep/BM

Voorafgaand aan onze vergadering was er weer een persconferentie van het kabinet. Daar werd een uitbreiding van de coronamaatregelen gepresenteerd. Voor zover we nu kunnen overzien heeft het geen gevolgen voor onze plannen rond de erediensten. Dat kan voorlopig zo blijven. De nu gepresenteerde maatregelen gelden in eerste instantie tot 20 oktober. We vinden het niet verstandig om op dit moment te overwegen of we meer gasten kunnen uitnodigen voor de erediensten. Vooral nu er steeds meer besmettingen komen. We wachten de ontwikkelingen tot 20 oktober af en bekijken het dan opnieuw.

We vragen ons af of het mogelijk is om gemeenteleden in beeld te brengen bij de erediensten. Dat geeft ook een gevoel van verbondenheid, als je de diensten digitaal bijwoont. Dat kan niet zomaar, want dan hebben we te maken met de AVG-voorschriften. De CvB zal kijken wat we hiermee kunnen.

We spreken nog wel over aanpassingen van de kinderkring. De voorstellen van de leidsters van de kinderkring nemen we over. Zie elders in deze Informail hoe die plannen er uit gaan zien.

We besluiten om nog niet over te gaan tot zingen in de kerk, ook niet door solisten. Daar is nog steeds niet echt duidelijkheid over. Vooraf opnemen en dan uitzenden kan wel en dat gebeurt steeds vaker.

Wel maken we nog afspraken omtrent de ventilatie in het kerkgebouw. Voor het begin van de erediensten wordt die aangezet en daarna weer afgesloten. De ramen blijven wel open.

We maken afspreken over de organisatie van het uitzetten van de vragenlijst over ‘kerk-zijn’ in deze corona periode. We starten daarmee meteen na de herfstvakantie en de doorlooptijd zal naar verwachting ongeveer twee weken in beslag nemen.

We bespreken de gang van zaken op de bevestigingszondag, DV 25 oktober. Hoe richten we dat in met het beperkte aantal zitplaatsen?

Nu we deels digitale en deels fysieke erediensten hebben is het goed om de afspraken met de ‘preeklezers’ weer eens te bezien. Die bespreken we en stellen die opnieuw vast.

Als laatste bepalen we welke agendapunten er aan de orde moeten komen op de vergadering van de kerkenraad en diakenen (in nieuwe samenstelling) op DV 26 oktober 2020.