Uit de Regiegroep

Dinsdag avond 28 april hebben we als Regiegroep weer vergaderd.

We hebben de gevolgen besproken van de maatregelen zoals die door premier Rutte vorige week zijn doorgegeven. De belangrijkste conclusie is dat we nog lang niet toe zijn aan het houden van erediensten, zoals we dat gewend waren. Ook na de zomer verwachten we niet direct weer te kunnen opstarten. We wachten de richtlijnen van de overheid af. We gaan bezig met een scenario met allerlei aandachtspunten waar we over na willen denken. We vragen een drietal mensen om dit praktisch uit te werken en ons te zijner tijd daarover te adviseren. Besluiten nemen we later.

Het betekent wel dat we voorlopig nog op de digitale middelen zijn aangewezen. Wat betreft de zondagse overdenkingen, spreken we af dat we dat nog gaan variëren. Een bijpassend lied of liederen zullen  we inpassen, eventueel filmbeelden,  enz. Een en ander is wel afhankelijk van de technische mogelijkheden waar we over beschikken. Ook zal er aandacht zijn voor de kinderkring. Daar kan thuis mee gewerkt worden.

Fijn is dat we horen dat zowel de zondagse overdenkingen en de woensdagse beschouwingen van ds. Pomp erg gewaardeerd worden.

We bespreken de wijze waarop nu het pastoraat wordt ingevuld. Het lijkt erop dat ambtsdragers en kringleiders daar erg creatief mee om gaan.

We gaan nog verder nadenken over de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te vieren in juni. Hoe kunnen we dat via de digitale weg vormgeven? En willen we dat ook? Daar denken we nog over na.

Ook de vergaderingen van de kerkenraad en diakenen liggen stil en de gemeentevergadering ging ook niet door. Een aantal zaken schuiven we daarom maar door naar het najaar. Wel willen we nog nagaan op welke wijze we de wisseling van ambtsdragers vorm kunnen geven.  We willen ons graag inspannen om die wisseling voor het nieuwe seizoen te realiseren.

Het werk van de commissies loopt zo veel mogelijk door via de digitale weg.