Uit en voor de gemeente

Komende zondag is het Pinksteren. We vieren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

God laat ons niet alleen, Hij geeft zijn Geest om in ons hart te wonen. Pinksteren is een oud oogstfeest. Jezus zei zelf al, dat de velden wit waren om te oogsten. Het Goede Nieuws moet verspreid en door het werk van de Geest komen mensen tot geloof. En dat begint bij Pinksteren. De leerlingen moesten wachten tot de Geest zou komen. Daarna moesten ze de wereld in. Alle volken over heel de aarde moeten horen, wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.

We beginnen met Psalm 87: al de volken die in Israël worden ingelijfd. Verder zal er worden gespeeld: nu bidden wij met ootmoed en ontzag (Het “oude” Liedboek gez. 95) en Wat de toekomst brenge moge (“Nieuwe Liedboek gez. 913). En er is een opname van: samen in de naam van Jezus (Gkv 06 gez 167)

We hebben het licht gekregen, niet om voor onszelf te houden. Maar om het op onze beurt weer door te geven.

HJJP