Uit en voor de gemeente

Afgelopen woensdag is de 40 dagen-tijd begonnen. De veertig dagen voor Pasen. Het is de tijd van inkeer. Jezelf klein weten voor God. We staan stil bij de weg, die Jezus voor ons ging. De weg van vernedering en lijden. Wat uiteindelijk uitloopt op zijn sterven aan het kruis. Ook dit jaar is het weer mogelijk om ons met elkaar voor te bereiden op Pasen. Binnen de regio is er de site http://www.benjeklaarvoorhetfeest.nl . Verschillende mensen zullen meewerken. En dit keer niet alleen predikanten maar ook gemeenteleden uit diverse gemeenten. Elke dag is er een meditatie. Het project begint op 6 maart.

We hebben opnieuw een ronde van de regiodiensten afgesloten. Het thema was: priester in Gods schepping. Uiteindelijk zijn er maar twee preken over gemaakt. Terwijl het best een breed onderwerp is. Het is dus heel goed mogelijk, dat het thema nog een keer terugkomt.

Dat doen we toch al, want voor de nieuwe ronde is het thema: ongemakkelijke teksten. En dat hebben we ook al eerder gedaan. Ik zal komende zondag de aftrap verzorgen. De preek zal dan over psalm 91 gaan.

Dat is  een actuele psalm over schuilen bij God bij gevaar. Dat is de afgelopen dagen met een oorlog in ons werelddeel dichtbij gekomen. Voor velen is het onvoorstelbaar, dat er aan de grenzen van Europa opnieuw een oorlog wordt gevoerd met alle verschrikkingen van dien. Velen zijn op de vlucht voor het geweld. Er zijn allerlei initiatieven om hulp te kunnen geven. Zowel landelijk als hier in de buurt. Laten we om onze medemens in nood denken. En niet vergeten voor hen te bidden.

HJJP