Uit en voor de gemeente

Op 10 februari is er een speciale middagdienst. Het fanfarekorps Juliana verzocht ons om een keer mee te kunnen werken aan een eredienst. Dit verzoek ging naar beide kerken: de GKv en de PKN. We zijn op deze uitnodiging ingegaan. En zo is er de eredienst op 10 februari. Deze dienst heeft een evangelisatie karakter. We willen iets laten zien, laten horen van wat ons als volgelingen van Christus drijft. De datum ligt dicht bij Valentijn en zo kwamen we bij het thema de liefde. Thema van de dienst is dan zo geworden: de liefde blijft. Beide predikanten van het dorp zullen hun medewerking aan deze dienst geven. Wel even opletten: de dienst begint om half vijf.

HJJP