Uit het BM/Regiegroep

Update maatregelen Corona

Regiegroep

Om op een goede manier op de coronamaatregelen te kunnen reageren en onze eigen aangepaste activiteiten te kunnen uitvoeren, hebben we een tijdelijke regiegroep gevormd. Het BM zal samen met een lid van de Commissie van Beheer (br. J. Robbe) als regiegroep gaan functioneren. Naast geestelijke zaken zullen ook maatregelen genomen moeten worden mbt gebouw en andere materiele zaken.

Na de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag heeft de regiegroep -digitaal- vergaderd. Omdat de maatregelen in elk geval verlengd zijn tot DV 28 april, hebben we overwogen in hoeverre we onze aangepaste plannen moeten verlengen of aanpassen. Dit leidt tot de volgende afspraken:

Communicatie

Als er nieuws is wat u moet weten, wordt als eerste de website van de kerk gebruikt. Het is dus handig als u daar regelmatig een kijkje neemt. Daarnaast is afgesproken om zo nodig 2 keer per week informatie te delen. De eerste twee weken zal de informatie rond Goede vrijdag en Pasen via Informail, verstrekt worden op dinsdag/woensdag. Op de vrijdagen komt de informatie vanuit de kerkenraad en andere van belang zijnde zaken via de Informail. Na Pasen bekijken we hoe de informatie dan naar u toe zal komen.

Erediensten

Tot 1 juni zullen we geen reguliere erediensten kunnen houden. We hebben nu twee keer – via de website en kerkdienstgemist.nl – de overdenking uitgezonden die ds. Pomp heeft verzorgd. Fijn om te merken dat dit erg gewaardeerd wordt, heel veel mensen hebben ernaar gekeken. We gaan hier mee door en de uitzendingen zullen elke zondag DV rond 9.30 uur worden uitgezonden. Afgelopen zondag werd het wat later, vanwege overbelasting van het internet. Dat kan dus gebeuren, dus heb geduld als het even wat langer duurt. Het is de bedoeling elke zondag een overdenking op te nemen en uit te zenden. De overdenkingen worden via Informail en/of de website gedeeld. Voor hen die het aangaat zal er een papieren versie bezorgd worden.

Gebedsmomenten

Elke woensdag zal ds. Pomp een gebedsmoment verzorgen. Dit wordt vooraf opgenomen en via een link op de website kunt u daar getuige van zijn en waar mogelijk aan deelnemen. Het hangt ervan af welke vorm onze predikant dan kiest.

Catechese

Ook de catechisaties liggen stil. De afsluiting zou na Pasen zijn. Maar is eerst tijdelijk stilgelegd en nu helemaal stopgezet. We hebben afgesproken dat de catecheten wel – via digitaal contact – het seizoen op een goede wijze met de jeugd zullen afsluiten. In overleg met de kandidaten die belijdenis willen afleggen, willen we het afleggen van belijdenis uitstellen tot na de zomervakantie.

Goede Vrijdag en Pasen

Ondanks de dreiging van het coronavirus, gaan we ook richting Pasen. Het feest van het lijden en sterven van Jezus Christus. En natuurlijk van Zijn overwinning, van Zijn opstanding om het eeuwige leven voor ons te verdienen. Geweldig om dat – ook in de wereld van vandaag – goed tot je te laten doordringen. En dat willen we delen. Het deel van het paasproject voor de jeugd vindt nu vooral plaats via Informail. Op Goede Vrijdag en Pasen zullen we geen erediensten kunnen houden, maar de werkgroep eredienst heeft alternatieven uitgedacht om toch extra aandacht voor de viering van Pasen te realiseren. U leest daar elders meer over.

Tot slot

We realiseren ons dat het steeds moeilijker kan worden om aan alle voorschriften te blijven voldoen. Na de eerste weken zijn we daar misschien zo langzamerhand een beetje aan gewend. Maar nu het langer gaat duren zal het er niet gemakkelijker op worden. Dat geldt voor de ouderen onder ons, voor de jeugd, voor de gezinnen en ook de alleen gaanden missen hun contacten. Het is van belang om als gemeenteleden op elkaar te letten en elkaar waar mogelijk te ondersteunen. Dat geldt voor ouderlingen, diakenen en kringleiders, maar ook voor alle gemeenteleden. En als u zelf geen mogelijkheden ziet om te helpen, schakel dan uw kringleider/ambtsdragers in. Laten we ook in deze zorgelijke tijd aan elkaar laten zien dat we gemeente van Christus zijn. Maar laten we dat ook uitstralen naar buiten toe in het dorp en daarbuiten.