Update maatregelen corona

Na de persconferentie van dinsdagavond 31 maart is duidelijk geworden dat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus nog tot eind april gaan duren. Dat betekent voor onze gemeente dat in ieder geval tot die tijd geen erediensten worden belegd in het kerkgebouw en dat het vergaderwerk en de overige bijeenkomsten stil liggen. We blijven doorgaan met het uitzenden van overdenkingen op de zondagochtend en op de woensdagavond zal ds Pomp een gebed uitspreken dat via de website beschikbaar komt.

Helemaal met Pasen in het vooruitzicht is het verdrietig dat we dit niet samen in de kerk kunnen beleven en niet samen het avondmaal kunnen vieren. De commissie Eredienst zal proberen de diensten rond Pasen toch een bijzonder karakter te geven, daar kunt u vrijdag in de informail meer over lezen. In de aanloop naar Pasen zullen we daarom halverwege de week een extra informail sturen, met daarin het materiaal voor de kinderen voor het paasproject en een aantal vragen om alvast na te denken over het thema voor zondag.

Vanuit het Breed Moderamen en de Commissie van Beheer is een regieteam samengesteld dat alles wat nu op de gemeente afkomt behandelt en daarover communiceert met ambtsdragers en hulporganisaties (ZorgSaam Aduard en PKW). Vrijdag volgt er een uitgebreider bericht in de informail met wat er verder aan maatregelen wordt genomen, bijvoorbeeld rond catechese en bezoekwerk. Hebt u de indruk dat we zaken vergeten zijn of heeft u een vraag, dan kunt u dat aan de scriba mailen (scriba.gkv.aduard@gmail.com).

Regieteam GKv Aduard