Van de Diaconie

“Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 2 Korintiërs 9:7 | NBV”

De gevolgen van de Lock down voelen we allemaal; als broeder en zuster in het verminderde contact met anderen, als ondernemer omdat de omzet ineens afneemt, misschien zelfs omdat u zonder werkt bent komen te zitten door de crisis. Als diaconie voelen we het ook. We zien een sterke afname in de collecte opbrengsten.

Gelukkig kunnen we geven op verschillende manieren. De afgelopen maanden is er door broeders en zusters rechtstreeks geld gestort naar collecte doelen, via Givt en via iDeal. Het is fijn dat er geld binnenkomt en we doen een oproep om te blijven geven; immers zonder uw gift kunnen goede doelen niet bestaan.

Door het aantal verschillende geldstromen is er veel extra werk ontstaan voor onder andere de penningmeester en boekhouder. Niet alleen komt er geld binnen via verschillende systemen, ook wordt er met terugwerkende kracht geld gestort. Als diaconie hebben we besloten om deze werklast te verlagen door de verdeling te versimpelen.

  • Giften via Givt worden toegekend aan de doelen die op het moment van geven actueel zijn.
  • Giften via iDeal worden iedere maand opgeteld en evenredig verdeeld over alle doelen die in die maand zijn geweest.
  • Giften via de bankrekeningnummers van de Kerk en Diaconie worden op de reguliere manier verwerkt:
    Ze worden toegekend aan de kerk / Diaconie of doorgestort indien er vermeld is dat het voor een bijzonder doel is.

Hieronder de bankrekeningnummers van de Kerk en de Diaconie:

Diaconie: NL 53 RABO 0375.8507.24 ten name van.
Diac. Geref.kerk vrijg. Aduard

of

Kerk: NL 86 RABO 0375.8743.80 ten name van.
Geref.kerk vrijg. Aduard.