Van de Diakonie

In de morgendienst van 16 oktober zal br. Cleopas Maseko uit Zuid Afrika vertellen over zijn werk in de bestrijding tegen HIV/Aids. Hij doet dit in nauwe samenwerking met ‘de Verre Naasten’. Hij zal ook iets vertellen over zijn werk en betrokkenheid bij Thembalethu Nkomazi, wat gelieerd is aan ‘de Verre Naasten’. Daarom heeft de Diakonie besloten dat er tijdens deze dienst een tweede collecte zal zijn. De eerste collecte is voor ‘Woord en Daad’ en de tweede collecte zal bestemd zijn voor ‘de Verre Naasten’.

Na de dienst is er koffie / thee drinken.

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

  • Kerkelijk opbouwwerk
  • Missionair werk
  • Diaconale projecten
  • Training
  • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/