vr 12 okt – Congres ‘Schuring tussen kerkrecht & arbeidsrecht’ wil antwoorden en richting voor verdere bezinning geven

Zowel in de kerkelijke als in de juridische wereld is de rechtspositie van predikanten en vrijwilligers bij kerkgenootschappen een zeer actueel thema. Het congres ‘Schuring tussen kerkrecht & arbeidsrecht’, dat op 12 oktober plaatsvindt in de Theologische Universiteit Apeldoorn, is volledig aan deze materie gewijd. Organisatoren zijn Kenniscentrum Arbeidsrecht (KCA), de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), Erdee Media Groep en Refo500.

Kerkrecht en arbeidsrecht zijn niet altijd eenduidig als het gaat om de rechtspositie van predikanten en vrijwilligers die zich voor kerkgenootschappen inzetten. Niet zelden zorgen hiaten en tegenstrijdigheden voor onduidelijkheden, wat soms voor onprettige situaties en verstoorde relaties kan leiden. Verschillende gevallen in het recente verleden hebben zelfs tot rechtsgang geleid.
Speciaal voor diegenen die met relaties tussen kerkgenootschappen en hun predikanten en vrijwilligers te maken hebben, of gewoon in die boeiende materie geïnteresseerd zijn, is er vrijdag 12 oktober het congres ‘Schuring tussen kerkrecht & arbeidsrecht’. Organisatoren Kenniscentrum Arbeidsrecht (KCA), de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), Erdee Media Groep en Refo500 hebben zes goed ingevoerde sprekers uitgenodigd om diverse aspecten van het thema te belichten.

Sprekers:

prof dr. Tymen van der Ploeg (Vrije Universiteit)
In hoeverre is – volgens recente Europese en Nederlandse rechtspraak – de kerk vrij in de vormgeving van haar relatie met de predikant?

prof. dr. Herman J. Selderhuis (TUA/Refo500)
Herbezinning gevraagd: aandachtspunten voor goed geregeld werk

Leon van den Broeke (Vrije Universiteit)
Van censura morum naar jaargesprek: predikant tussen ambtsdrager naar werknemer (vanuit het perspectief van het functionerings- c.q. het jaargesprek)

Wijnand A. Zondag (Gereformeerde Gemeenten)
De aansprakelijkheid van kerkgenootschappen aangaande vrijwilligers

Jan van Langevelde (Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee)
Hoe kerkelijk recht kerkelijk onrecht kan worden

Peter Raven RVGME (KCA)
De rechtspositie van de predikant – de predikant als werknemer

Na de inleidingen is er een paneldebat onder leiding van Peter Raven en kunnen deelnemers vragen stellen aan alle inleiders.
Plaats van handeling is Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, Apeldoorn. Het congres begint vrijdag 12 oktober 2018 om 12.00 uur (inloop en lunch) en duurt tot 17.00 uur.

Via congres@kenniscentrumarbeidsrecht.nl kunt u zich aanmelden voor het congres. De toegang is gratis. Alle deelnemers krijgen een exemplaar van het boek over arbeidsrecht en kerkrecht dat KCA in 2017 heeft uitgebracht.

In het 1e kwartaal van 2019 volgt nog een congresbundel waarin alle bijdragen van de inleiders zijn uitgewerkt.