vr 25 jan – Tweede bijeenkomst in Zuidhorn i.v.m. de kerkelijke situatie

Op vrijdag 25 januari 2019 hoopt de Werkgroep Midden-Nederland zijn tweede vergadering te houden in het kerkgebouw De Rank te Zuidhorn. Aanvang 20.00 uur; vooraf is er al koffie.

De spreker is dr. Pieter Boonstra, predikant van de GKv te Bussum-Huizen. Zijn toespraak heeft als titel: “Wat is er gebeurd? Het besluit tot openstelling van alle ambten voor vrouwen nader bezien.”

In de lezing wil hij ingaan op de vraag hoe het, naar zijn idee, zover heeft kunnen komen dat onze synode heeft besloten dat naast mannen ook vrouwen in alle ambten kunnen dienen. Dit betekent namelijk een fundamentele koerswijziging. Hoe moeten we dit besluit in het licht van de Bijbel bezien?

U bent hartelijk welkom op deze bijeenkomst. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.