vr 3 mrt – M/V – een ander geluid

Derde thema-avond over een actuele discussie
op vrijdag 3 maart 2017

Dit jaar zal de Generale Synode een belangrijke beslissing nemen over de vraag of vrouwen mogen dienen in de ambten van predikant, ouderling en diaken. De eerste twee thema-avonden werden beide door meer dan 150 belangstellenden uit heel Noord-Nederland bezocht. Myriam Klinker-de Klerck en Maarten Verkerk lieten zien dat er (goede) argumenten om de ambten open te stellen voor vrouwen. Maar is het vanzelfsprekend om dat dan nu als kerken ook meteen maar te doen?

Op VRIJDAG 3 MAART 2017 zal dr. R.T. (Dolf) te Velde komen spreken op de derde thema-avond over dit onderwerp. Dolf te Velde (* 1974) was ruim 8 jaar predikant en is nu docent Systematische Theologie (vroeger ‘Dogmatiek’) aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij is kritisch op het deputatenrapport dat voorstelt om de ambten voor vrouwen open te stellen. Daarbij spitst hij zich vooral toe op vragen rondom het gezag van de Bijbel. Dit alles onder het thema ‘M/V – een ander geluid’.

Dolf: De afgelopen 10 jaar is de discussie over ‘man, vrouw en ambt’ flink verschoven. Met een andere manier van bijbellezen lijkt in de GKv de weg vrij om vrouwen volop in te schakelen in de gemeente, zonder verschil te maken in taak of positie. Raken we daarmee elementen uit het bijbelse spreken over man/vrouw kwijt? Wat is eigenlijk een ‘ambt’? Welke grotere vragen zitten er vast aan een beslissing over het vraagstuk ‘vrouw in het ambt’?

Voor deelname aan deze derde avond wordt een bijdrage van € 5 p.p. gevraagd. Net als de vorige avonden wordt opgave vooraf erg op prijs gesteld. Na opgave ontvangt u een reader via de mail. Op de avond zelf krijgt iedereen een handout van de lezing. Verder wordt hoofdstuk 12.2 (‘Man en vrouw in de kerk’) van het boekje HIJ en wij – oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) als voorstudie aanbevolen. Dit boekje is eind 2016 geschreven door zeven GKV-predikanten onder redactie van Alko Driest en Gerard Geerds. Het boek kost € 6,50 in de boekwinkel, maar is op deze avond voor € 5 verkrijgbaar. U moet er dan wel van te voren op intekenen.

In de pauze koffie/thee/frisdrank in de pauze. De avond begint om 19:45 uur en duren tot uiterlijk 22:00 uur met ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:        dr. R.T. te Velde
Wat:       ‘M/V – een ander geluid’
Data:      vrijdag 3 maart 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:        19.45-22.00 uur met pauze. Zaal open vanaf 19:15 uur
Kosten:   € 5 zonder boek / € 10 met boek
Opgave:  via themaavondennoorderlicht@xs4all.nl, voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Graag duidelijk aangeven wanneer u het boek wel  ontvangen wilt

Ds. L.E. Leeftink – namens de organisatie Thema-avonden Noorderlicht