vr 7 april – Psalmen van 2017

– met Psalmen voor Nu en The Psalm Project –

op vrijdag 7 april in het Lichtpunt, te Assen-Kloosterveen

In het kader van vijfhonderd jaar Reformatie heeft de werkgroep ‘500 na Luther’ een uitgebreid herdenkingsprogramma opgezet, zie www.500naLuther.nl. Diverse onderdelen van het programma zijn gewijd aan psalmen. Op vrijdag 7 april wordt er een unieke avond verzorgd waarin verschillende emoties die de psalmen kleur geven aan bod komen. Emoties die zeker ook in 2017 ruimte mogen krijgen. Ds. Gert Meijer (GKv Assen-Zuid) ziet er naar uit om u op die avond te trakteren op een schitterend palet.

boetepsalmen

Inhoudelijk zal er een accent liggen op boetepsalmen. Als augustijner monnik debuteerde Maarten Luther op de markt van de religieuze lectuur met een bezinnend commentaar op de boetepsalmen. Dat was precies 500 jaar geleden, in 1517 dus. In 1525 al gaf hij een herziening uit van deze uitleggingen. Hij vond dat nodig, omdat het evangelie – zo schrijft hij zelf – inmiddels helderder was gaan oplichten.

geen woord teveel

Een ander accent zal deze avond worden gelegd op het ‘Woord’ in de psalmen. Met in gedachten de nadruk op het Woord van God, het sola Scriptura van de Reformatie. De climax hiervan zal worden gevormd door het lied dat geen woord teveel zegt, psalm 119. Een wonderlijk lied dat in de Psalmen voor Nu versie bijzonder rijk is van taal en enorm aanstekelijk van muziek. Een lied trouwens dat zelden live wordt uitgevoerd! Dit wordt uw kans.

kwaliteit

Daarmee noemen we ook het hoofdschotel van deze avond, de muziek die verzorgd zal worden door de officiële Psalmen voor Nu band. Deze band geeft met moderne bewerkingen van de psalmen concerten door het hele land, trad op voor de Evangelische Omroep in Nederland Zingt en maakte tal van cd’s.

Daarnaast verleent het koor Reflection medewerking. Een koor dat vorig jaar zomer een concert ten beste gaf onder de noemer The Psalm Project. Zij zullen een paar psalmen laten horen. Wij denken niet te overdrijven als we u kwaliteit garanderen.

hoe lang zijn de noten?

Natuurlijk zal er ook gelegenheid worden geboden om zelf mee te zingen. Over hoe er in de loop van de tijd psalmen gezongen werden zal ds. Peter van de Peppel (PKN De Drieklank) ons kort bijpraten.

waar en wanneer

Vrijdagavond 7 april in Het Lichtpunt, Boomgaard 7 te Assen (Kloosterveen). Inloop vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Deze bijzondere avond wordt u gratis aangeboden, net als de koffie en de thee. Er is alleen een collecte bij de uitgang. Iedereen is, zonder opgave, hartelijk welkom!