vr 8 nov – Korenconcert

Korenconcert in Koepeltheater Leeuwarden

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar. Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat.

De deelnemende koren zijn:

C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden
Interkerkelijk Koor, Gorredijk
Looft den Heer, Wijnjewoude
Ta Gods Eare, Broeksterwoude

Organist: Jelle de Jong,
Pianist: Ronald Postema (met medewerking van enkele instrumentalisten)
Datum: Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.00 u.
Plaats: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden
De toegang is vrij: na afloop een collecte t.b.v. de onkosten

Voor meer informatie:
www.clmpatrimonium.nl of www.koepeltheater.nl