vr 9 feb – Vragen rond het lezen van de Bijbel

Vragen rond het lezen van de Bijbel

–              door dr. Pieter Boonstra (predikant Gkv Bussum-Huizen en hoofdredacteur Nader Bekeken)

De Generale Synode (GKv) verklaarde dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. Over dit besluit wordt veel gezegd en geschreven. Het gesprek hierover raakt belangrijke vragen. Hoe lezen we de Bijbel? Moeten we de Bijbel anders lezen dan we gewend zijn? Dr. Pieter Boonstra toonde zich bereid om hierover een lezing te houden. Vandaar het thema van de lezing: Vragen rond het lezen van de Bijbel. Dr. Boonstra is gepromoveerd op het onderwerp “Omgang met de Bijbeltekst in de preek”.

In verband met het aantal zitplaatsen vragen wij u om u van tevoren op te geven. Aanmelding kan via: scriba@tenboer.gkv.nl, o.v.v. regioavond. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer nodigt u van harte uit voor deze lezing.

Plaats: Geref. Kerk, Vijverweide 26, Ten Boer

Tijd: Vrijdag 9 februari 2018; 19.45 uur