Vrouwelijke ambtsdragers? Gespreksmateriaal voor de kerken.

In 2017 besloot de synode van Meppel dat het Bijbels gezien mogelijk is om vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten van ouderling, predikant en diaken. 23 kerken vroegen aan de synode van Goes (2020) om die besluiten te herzien, 21 kerken vroegen om een betere onderbouwing ervan.

De synode van Goes stelde een commissie in om de bezwaren te beantwoorden en om te werken aan de Bijbelse gronden. Het commissierapport Elkaar van harte dienen leidde ertoe dat de synode van Goes tot dezelfde conclusie kwam als haar voorganger: de Bijbel geeft ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. Tegelijk noemde de synode ook de visie dat de ambten alleen aan mannen zijn voorbehouden Bijbels.

Het commissierapport Elkaar van harte dienen is nu ook beschikbaar in de vorm van een toegankelijke samenvatting, voorzien van gespreksmateriaal. Bij elk hoofdstuk zijn vragen opgenomen die bedoeld zijn om over de inhoud van dat hoofdstuk na te denken en door te praten. Sommige hoofdstukken bevatten stellingen die daar ook voor gebruikt kunnen worden. Dat maakt de brochure heel geschikt voor de verdere bezinning op de eventuele openstelling van de ambten voor zusters van de gemeente.

Klik hier voor een pdf die u op het scherm kunt lezen of zelf kunt printen.

Wilt u de brochure liever in papieren vorm ontvangen, dan bieden we u de mogelijkheid om hem te bestellen. Dat kan onder de volgende voorwaarden:

Het minimum aantal dat u kunt bestellen, is tien exemplaren;
Uw bestelling moet uiterlijk op 31 augustus binnen zijn;
De kosten van de brochures zijn voor uw rekening (2,50 euro per stuk, excl. verzendkosten). Bij de zending ontvangt u een factuur.

De brochures worden in de eerste week van september verstuurd.

Klik hier om het bestelformulier in te vullen.

We hopen dat de brochure kerken en kerkleden helpt bij de verdere bezinning op dit onderwerp.