wo 11 jan – Gedachtewisseling op Woensdag

In het kader van “Samen Geloven op Woensdag” willen we een aantal keren per jaar een “Gedachtewisseling” organiseren. We stellen ons voor een keer of vier, maar dat hangt ook af van de behoefte.

Zo’n ontmoeting op een woensdagavond kan allerlei beginpunten hebben:

  • een artikel uit een krant of tijdschrift
  • een boek
  • een film

Voel je vrij om suggesties te doen: we horen dat graag!

De eerste Gedachtewisseling zal zijn op Woensdag 11 januari, 20:00u. We zullen dan een artikel bespreken dat binnenkort  ter beschikking gesteld zal worden, digitaal of geprint. Voor de oplettende rooster-lezer: op het eerder verspreidde rooster stond 14 december: deze datum vervalt.

Hopen we op mooie ontmoetingen,

Martin de Vries
Grietje Wierenga
Jitske klok