wo 18 dec – Tafel van hoop

Tafel van Hoop op de internationale ‘dag van de Migranten’. KOM JIJ OOK?

Sinds enkele jaren worden er Tafels van Hoop georganiseerd in Nederlandse steden en dorpen. Tijdens een Tafel van Hoop gaat het om de ontmoeting tussen allochtone en autochtone inwoners, het delen van de maaltijd met medemensen uit verschillende landen. De Tafel van Hoop is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.

Ook in Aduard is een werkgroep bezig om op 18 december, de ‘dag van de Migranten’, een Tafel van Hoop te organiseren. Onze werkgroep bestaat uit 10 personen: jongeren, ouderen en migranten met een heel verschillende (kerkelijke) achtergrond. Samen vinden we het zinvol dat er een Tafel van Hoop komt in Aduard en we zijn enthousiast bezig om hiervan een succes te maken. Maar dit kan alleen als veel inwoners van Aduard e.o. op die avond ook mee willen doen.

We vragen van de deelnemers om zo mogelijk een geliefd of traditioneel gerecht en drinken mee te nemen, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. Deelnemen aan de maaltijd is verder gratis. Wel willen we graag weten hoeveel personen er ongeveer komen en welke gerechten worden meegenomen. Opgave kan tot uiterlijk vrijdag 13 december bij Jan Meeuwsen, Langelaan 8, tel. 050 4030956 (’s avonds).

Datum en tijd: 18 december, 18.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur)

Locatie: Het Hoge Hof, Schoolstraat 4

Doet u/doe jij ook mee om samen met alle Tafels van Hoop de langste tafel in Nederland te vormen? Vraag dan ook de buren om mee te gaan. Wij hopen veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten.

Saskia, Mohamad, Willeke, Jan, Alex, Gerrie, Simonet, Chama, Theo, Margreeth