wo 22 mrt – Vreemdelingen en priesters

Vreemdelingen en priesters – christenen als hoopvolle minderheid –

Prof. dr. Stefan Paas

woensdag 22 maart 2017 – Thema-avond Noorderlicht Assen

Wat betekent de verkiezingsuitslag van 15 maart 2017 voor de positie van christenen in Nederland? Als de politiek een ruk naar rechts maakt, wordt ons land daar dan ook weer een stukje christelijker van? Of raken we dan nog verder verwijderd van de christelijke normen en waarden, zoals Jezus die in de Bergrede uitsprak?

Eind 2015 schreef Stefan Paas een boek waarin hij ingaat op de positie van christenen als minderheid in een post-christelijke cultuur. Hij gaf de titel Vreemdelingen en priesters met als ondertitel Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Het boek trok veel aandacht, niet alleen in de eigen gereformeerde achterban, maar ook in de protestantse en rooms-katholieke kring. Dat is geen wonder, want wie enigszins op de hoogte is, weet dat Stefan Paas al jaren actief is als missionair theoloog. Hij is lid van de CGK, was evangelist en gemeentestichter en is nu hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen én aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij schreef goed leesbare boeken als Jezus als Heer in een plat land en De werkers van het laatste uur, maar ook, samen met Rik Peels, het boek God bewijzen. In zijn nieuwste boek Vreemdelingen en priesters gaat Stefan in op de volgende vragen:

Stefan: “Hoe realistisch is het, missionair te zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenken oversteken? Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden?

Opgave van te voren wordt erg op prijs gesteld. Voor deelname aan de avond wordt een bijdrage van € 5,00 per persoon gevraagd. Na opgave ontvangt u via de mail een reader met daarin o.a. een samenvatting van het boek.

U kunt het boek Vreemdelingen en priesters ook bestellen. Dan ontvangt u het op de avond zelf voor € 18,00 (bij 30 intekeningen) of € 19,00 (bij 10 inschrijvingen) of € 19,90.

De avond begint om 19:45 uur en duurt tot 21:45 uur met ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:       prof. dr. Stefan Paas
Wat:       Vreemdelingen en priestersChristenen als hoopvolle minderheid
Wanneer: woensdag 22 maart 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:       19:45 – 21.45 uur met pauze; Zaal open vanaf 19:15 uur
Toegang: € 5,00 per perspoon
Opgavethemaavondennoorderlicht@xs4all.nl voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Duidelijk aangeven als u het boek wel  ontvangen wilt

Ds. L.E. Leeftink – namens de organisatie Thema-avonden Noorderlicht