za 13 apr- Zingen naar de Zondag

Op zaterdagavond 13 april is er weer een Zingen naar de Zondag. De avond begint om 19.00 uur en gaat uit van de gezamenlijke kerken in Appingedam en Tjamsweer. De samenkomst wordt gehouden in het ASWA (Burg. Klauckelaan 16), het gebouw waar de Baptistengemeente Appingedam zondags samenkomt (zij-ingang aan de rechterkant).

De meditatie wordt verzorgd door Henk Veldman en de avond wordt muzikaal begeleid door het combo van de Baptistengemeente. Er zullen meerdere verzoekliederen worden gezongen en ook is weer de mogelijkheid om liederen aan te dragen. Er is een collecte voor de onkosten.

Protestantse Gemeente Appingedam
Gereformeerde kerk vrijgemaakt Appingedam
Hervormde Gemeente Tjamsweer
Baptistengemeente Appingedam

Allen hartelijk welkom!