za 17 nov – uitvoering Menoràh

Het Gereformeerd Gemengd Koor Menoràh hoopt in 2018 haar 35 jarig bestaan te vieren. We willen dat doen met een concert op zaterdagavond 17 november 2018. Het voornemen is om uit te voeren:

PETITE MESSE SOLENNELLE van Rossini

Een grote uitdaging voor een koor van ‘geringe’ grootte. Maar we gaan er voor! Daarom willen we graag enthousiaste zangers en zangeressen uitnodigen om met ons mee te doen om er zodoende een mooi feest concert van te kunnen maken. We zijn als koor inmiddels met het muziekstuk aan het repeteren. We hebben dan ruim een jaar van voorbereiding. Zangers en zangeressen die als project-lid willen meedoen, repeteren elke woensdag mee en worden voor die tijd lid van het koor. Mogelijk zijn er kandidaat projectleden die het stuk al eens hebben uitgevoerd; dat zou voor ons koor echt een mooie versterking zijn: dus meer dan welkom.

De repetities worden gehouden op de woensdagavond, in de Oosterkerk te Groningen, Th. à Thuèssinklaan 1 telkens van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Projectleden die het muziekstuk nog niet hebben kunnen dit verkrijgen via het koor, de kosten bedragen ongeveer € 25,00., dat is dan inclusief een oefen cd.

Aanmelden voor deelname en/of voor meer informatie kan bij

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november 2017.
We zien jullie graag op de repetities.
GGK Menoràh