za 3 nov – Zingen naar de zondag in Appingedam

De gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer houden zaterdagavond 3 november weer een ‘Zingen naar de Zondag’, een uur samenzang van bekende liederen uit verschillende liedboeken en bundels. Deze keer is de locatie de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Dijkstraat 73 te Appingedam. Muzikale medewerking wordt verleend door de Christelijke muziekvereniging “Wilhelmina” uit Leens onder leiding van de heer Bienze IJlstra.

Het Pels/Verschuerenorgel (1949/1968) zal worden bespeeld door de heer Ties Wildeboer.

De samenzang zal door “Wilhelmina” en orgel begeleid worden, zowel samen, als in afwisseling met elkaar. Daarnaast zullen de muziekvereniging “Wilhelmina” en de organist nog een aantal solo werken spelen. De avond staat onder leiding van ds. Jitse van der Wal, predikant van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Appingedam.

Thema is: “Loof de Heer” (Psalm 150)
Aanvang: 19:00 uur

Protestantse gemeente Appingedam
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Appingedam
Baptistengemeente Appingedam
Hervormde gemeente Tjamsweer

U bent van harte welkom ! Na afloop is er koffie en thee.
Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten