za 7 apr – Studiedag ‘Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen’

Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert D.V. zaterdag 7 april 2018 een studiedag over autisme bij vrouwen.

Wat weten we over autisme bij vrouwen? Is dat anders dan autisme bij mannen? En hoe heeft autisme invloed op het leven? Welke bemoedigingen en zorgen kunnen er zijn? Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert deze studiedag voor vrouwen met autisme, hun naaste familieleden en vriendinnen, hulpverleners en ambtsdragers.

Studiedag
Tijdens de studiedag zal verpleegkundig specialist mevr. Gerda Bastiaan MaNP een presentatie verzorgen. Daarin besteedt zij aandacht aan het ogenschijnlijk normale leven van vrouwen met autisme in studie, werk, kerk, gezin en huishouden. Aansluitend zal een interview worden gehouden met twee ervaringsdeskundigen. De ochtend wordt afgesloten met een forumbespreking, waaraan de sprekers, de ervaringsdeskundigen en een predikant deelnemen. In de middag zijn er diverse workshops waarin het thema verder wordt uitgewerkt.

Organisatie
In Platform ‘Autisme in de kerk’ participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Praktische informatie
9.30 uur           Opening,  Presentatie door Gerda Bastiaan MaNP, Interview met ervaringsdeskundigen, Forumbespreking met spreker, ervaringsdeskundigen en predikant.
12.30 uur          Lunch
13.30 uur          Workshops
15.45 uur          Afsluiting

Locatie
GSG Guido de Brès, Paladijnenweg 251, Amersfoort

Kosten: € 25 per persoon (inclusief lunch)

Meer (inhoudelijke) informatie en aanmelden:
www.helpendehanden.nl/autismebijvrouwen