Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! – EH nieuws

De volheid van genade
Het begint altijd met genade. Let maar op!
Als Mozes voor de weergaloze opdracht staat het volk Israël verder te leiden naar het beloofde land, zegt God tegen Hem: ‘Ik ken u bij uw naam’ en: ‘u hebt genade gevonden in Mijn ogen.’

Als Maria voor een onzekere toekomst geplaatst wordt bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, zegt de engel Gabriël: ‘Wees niet bang, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.’

Het vervolg op genade is vervulling en ook hierin is een prachtige parallel te vinden in het verhaal van Mozes en dat van Maria. Let maar op!

Toen Mozes de tabernakel gebouwd had, was dat een leeg huis. Maar men beleefde het ontzagwekkende: De Heere daalde neer in een wolk op dat lege huis en vervulde dat. De wolk overdekte de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. God ging er Zelf wonen.

Toen Maria aan de engel vroeg hoe het mogelijk zou zijn dat zij een kind zou baren zonder gemeenschap met een man, zei hij: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.’ Als Gods kracht Maria overschaduwt, betekent dat dat Hij in een mens intrek neemt.

Wat de wind ons brengt
In de weg die God met mensen gaat, is Hij als de wind. Die zien we niet altijd, we weten zelfs niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, maar we merken wel wat hij in beweging zet. Als de Geest begint te waaien, vaagt Hij angsten weg, onrust, onbegrip, onzekerheid en wat al niet meer, zodat er ruimte vrijkomt om Gods genade uit te zaaien in ons leven. Voor Jezus was geen plaats in de herberg, maar Hij bouwt voor Zichzelf een tempel in de harten van Zijn kinderen. Om daar present te zijn en daar te blijven. Hij wil voor altijd woning maken in ons diepste wezen en ons hele bestaan vervullen.

Het is mijn diepe wens voor ons als EH-gemeenschap, voor al onze studenten, en niet minder voor u in de situatie waarin u verkeert of in de dingen die op uw pad komen, dat er steeds meer ruimte komt voor Gods genade en de aanwezigheid van Christus in ons hele bestaan. Dan kan het zelfs zo zijn dat een onvervuld verlangen een vervuld leven niet in de weg hoeft te staan.

Drs. Els J. van Dijk
Directeur van de EH