Zingen in de regio

Het idee van “Zingen in de Regio” is ontstaan vanuit de vaak gehoorde wens, voornamelijk senioren uit de diverse kerken in het Westerkwartier, over het gezamenlijk zingen van oude psalmen en geestelijke liederen.

De redactie van de Regiobrief heeft dit signaal opgepakt en wil dit verlangen van harte ondersteunen.
Een eerste samenzangavond, m.m.v. organist Boudewijn de Vries, is inmiddels gepland op D.V. woensdagavond, 22 juni om 19:15u. in het mooie kerkje van Niezijl.

Ter ondersteuning van dit project hebben we ook een website gemaakt waar de initiatieven op het gebied van christelijke zang- en muziek een centrale plek krijgen.
De naam van de website luidt: Zingen in de Regio – zingeninderegio.nl/

De zang- en muziekavonden zullen in de zomermaanden in verschillende kerken in het Westerkwartier plaatsvinden.
Ook in de kerk van Enumatil en in “De Rank” te Zuidhorn worden plannen gemaakt voor een muziek- en samenzangavond voor alle christenen in het Westerkwartier.

Het samen zingen van psalmen en geestelijke liederen is goed voor het onderling contact, inspirerend en bemoedigend.
Het is de verbinding met elkaar en een veelstemmig verbonden zijn met de Allerhoogste.