Zingen naar de zondag 9 februari

De gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer houden zaterdagavond 9 februari weer een ‘Zingen naar de Zondag’, een uur samenzang van bekende liederen uit verschillende liedboeken en bundels. Deze keer is de locatie de Nicolaikerk aan de Wijkstraat 32 te Appingedam. Het Hinszorgel (1744) zal worden bespeeld door de heer Wim Bos.

Medewerking zal worden verleend door Christelijk Mannenkoor Crescendo uit Winschoten o.l.v. Klaas Withaar en organist Bert van Cimmennaede. De avond staat onder leiding van ds. Gerlinde van den Berg-De Haan, predikant van de Protestantse Gemeente van Appingedam.

Aanvang: 19:00 uur
Protestantse gemeente Appingedam
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Appingedam
Baptistengemeente Appingedam
Hervormde gemeente Tjamsweer

U bent van harte welkom ! Na afloop is er koffie en thee.
Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten