zo 13 okt – dienst met Sursum Corda in de Abdijkerk

Extra uit en voor de gemeente

De predikanten van ons dorp hebben het verzoek gekregen van het koor Sursum Corda uit Hoogkerk of het mogelijk was een dienst te organiseren. Zoiets hebben we ook al een keer gedaan met Juliana. Na overleg hebben we hiermee ingestemd. De dienst staat gepland voor 13 oktober in de middagdienst. Aanvang van de dienst is 14.00 uur. De dienst heeft dan plaats in de Abdijkerk. Thema van de dienst is (her)schepping. Er hing afgelopen zondag al wel een poster op het prikbord, maar verder is door een misverstand de informatie nog niet bij de gemeente gekomen. We betreuren het dat de informatie nu zo laat bij de gemeente komt. Door een extra (Infor)mail hopen we toch genoeg gemeenteleden te bereiken.

In het kort:
Zondag 13 oktober
Dienst in de Abdijkerk
Aanvang 14.00 uur
Thema: (her)schepping
Voorgangers Heleen Maat en Erik Pomp

De kerkenraad