zo 22 okt – Zangavond in Wâlterswâld

Muziek- en zangavond ´Gods Woord houdt stand in eeuwigheid´ op zondag 22 oktober in Wâlterswâld

Op zondag 22 oktober zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30. Het thema is dit maal: ´Gods Woord houdt stand in eeuwigheid´. Dit vers komt uit het bekende Lutherlied ´Een vaste burcht´. Dit jaar mogen wij herdenken dat Maarten Luther 500 jaar geleden, in oktober 1517, de stellingen op de kapel in Wittenberg spijkerde. Dankzij Gods genade mochten hij en vele anderen Gods Ware Woord weer ontdekken. Tijdens deze avond zullen we daar dan ook bij stil staan.

Muzikale medewerking wordt verleend door Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ uit Wijnjewoude, o.l.v. Annejaap Soldaat, tenor Annejaap Soldaat en organist Jogchum Sipma.Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen. De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 22 oktober, aanvang 19:30!