zo 26 mei – Muziek- en zangavond in Wâlterswâld

Op zondag 26 mei zal de laatste zangavond van dit seizoen weer gehouden worden in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Tsjerkeloane 12) te Wâlterswâld. De aanvangstijd is 19:30.

Het thema is ditmaal ’Er komen stromen van zegen’. We gaan deze avond zingen over dit thema en het koor zal liederen ten gehore brengen die met dit thema te maken hebben.

De liederen zullen dan ook te maken hebben met Hemelvaart en Pinksteren, waarbij Gods Geest over de wereld werd uitgestort. Hij laat ons niet alleen maar komt bij ons, om ons te vervullen van Zijn liefde en goedheid.

Medewerking zal worden verleend door Interkerkelijk koor Gorredijk (IKG) onder leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Het orgel zal bespeeld worden door organist Jogchum Sipma.

De toegang voor deze avond is geheel gratis. Wel is er, t.b.v. de onkosten, na afloop een deurcollecte. Onder het genot van een kopje koffie, thee of fris is er nog gelegenheid om na te praten.

Neem gerust familie en vrienden mee, van harte welkom!