zo 27 jan – En Route

Tot voorkort was binnen onze gemeente Devotion actief. Deze enthousiaste groep mensen richtte zich voornamelijk op de jeugd en organiseerde een aantal diensten per jaar, waaronder de kerstnachtdienst. Het doel van Devotion was om mensen enthousiast te maken over Jezus.

Daarnaast is in het voorjaar van 2018 een groep jongeren vanuit onze gemeente, samen met een groep jongeren uit Dalfsen, op kamp geweest naar Tsjechië, na kampen in 2014 en 2016. Ook tijdens dit kamp werd God van dichtbij ervaren door de jongeren en de leiding. Daarnaast bleek ook dat veel jongeren de aansluiting (dreigen) te missen met de kerk en actiever betrokken willen zijn bij kerkelijke activiteiten. Dit is vervolgens gedeeld met de kerkenraad.

Vervolgens heeft Devotion samen met jongeren en leiders van het Tsjechiëkamp gesprekken gevoerd met de kerkenraad om jongeren binnen onze gemeente actief te betrekken bij de (voorbereiding van) kerkdiensten. Tijdens deze gesprekken is een team gevormd van jongeren en ouderen die samen met de jeugd elke laatste zondag van de maand erediensten organiseert voor jong en oud, met inbreng van de jeugd. Zo sluiten per toerbeurt bijvoorbeeld jeugdverenigingsgroepen aan en heeft elke dienst een (actueel) geloofsthema. De diensten worden begeleid door huisband Tendril of door een gastband uit de omgeving.

Deze diensten hebben de naam En Route gekregen. Deze naam is ingezonden door een gemeentelid na een oproep op social media. En Route betekent in het Frans ‘onderweg’. Wij zijn als jong en oud samen onderweg naar Gods Koninkrijk met hetzelfde doel voor ogen. Tijdens de eerste En Route dienst op zondag 28 oktober jl. werd juist deze verbondenheid tussen jong en oud onderstreept door ds. Bondt uit Leek. Aan de hand van Filippenzen 1:9 benadrukte hij dat we elkaar als jong en oud moeten respecteren en voor elkaar moeten blijven bidden en danken. Zo groeit de liefde voor elkaar en kunnen samen op weg, in Christus.

De volgende dienst staat gepland op zondag 27 januari 2019. Voorganger Pieter Kars van de Kamp van de GKV Grijpskerk hoopt in deze dienst voor te gaan, met het thema: ‘geestelijke volwassenheid.’ De muzikale begeleiding is in handen van de band Revival uit Marum.

De En Route diensten beginnen om 19:30 uur en vanaf 19:00 uur wordt iedereen welkom geheten met een kopje koffie of thee. Na de En Route diensten is (jeugd)soos JOC geopend om met elkaar na te praten en elkaar te ontmoeten.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze diensten bij te wonen.

 Team En Route, GKV De Rank Zuidhorn
enroute@derank.nl
www.facebook.com/enroutederank/