ZOA: Ieder kind verdient een plek waar het kind mag zijn

Wereldwijd zijn bijna 35 miljoen kinderen op de vlucht. Onderweg zijn kinderen ontzettend kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik. Zelfs hun ouders kunnen hen hier niet tegen beschermen.

De constante onveiligheid heeft een enorme impact op de ontwikkeling van kinderen. Ze verdienen een plek waar ze kind kunnen zijn. Samen kunnen we zorgen voor een veilige slaapplaats, onderwijs, voedzame maaltijden en een plek om te spelen.

In Mattheüs 10 roept de Heere Jezus de kinderen bij zich. Deze houding van de Heere Jezus inspireert ons om extra om te zien naar kinderen op de vlucht. Laten we voor hen bidden en hen de veilige plek geven die ze zo nodig hebben. Helpen u en uw gemeenteleden mee om dit mogelijk te maken? Alvast heel hartelijk dank!