ZorgSaam Aduard

De overheid verwacht steeds meer dat burgers zelf hun zaken regelen. Maar niet alles hoeft op eigen kracht! Krachtig samen kan ook. Dat gebeurt ook: familie, buren en anderen zijn vaak bereid om iets te doen voor een dorpsgenoot met een hulpvraag. Om dit ‘netwerk’ van behulpzame inwoners te vergroten wordt er gewerkt aan het project ZorgSaam Aduard. In het project werken Dorpsbelangen, Buurthuiskamer Aduard, Stichting Aduard Helpt, de Gereformeerde Ontmoetingskerk en de Protestantse kerk te Aduard samen om te komen tot een netwerk met een overzicht van inwoners die af en toe iets voor een ander willen doen. Dit naar voorbeeld van ZorgSaam Oldehove, waar een vergelijkbaar netwerk is opgezet dat heel goed draait: zij hebben zelfs de Provinciale Vrijwilligersprijs én de Leefbaarheidsprijs van de gemeente Zuidhorn ontvangen. Later dit voorjaar krijgt u een kaartje in de bus waarop u kunt aangeven of u bij het netwerk van ZorgSaam Aduard wilt horen. Eén en ander is nog in voorbereiding, wij houden u op de hoogte!

Groet, werkgroep ZorgSaam Aduard (Jelle Krouwel, Addie van Rossum, Bertus Veldman, Gerard Kloosterman en Loes Lestestuiver).