Zuidelijk Afrika heeft hulp en gebed van uw kerk dringend nodig!

De omvang van de natuurramp in zuidelijk Afrika wordt steeds duidelijker en groter. Meer dan 1.850.000 mensen zijn getroffen door orkaan Idai. Het dodental blijft oplopen. President Filipe Nyusi van Mozambique schat in dat er meer dan duizend mensen zijn omgekomen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

De afgelopen week stond voor veel mensen in het teken van overleven. Dagenlang bivakkeerden ze op daken en in bomen. Vaak zonder voedsel en veilig drinkwater. Omdat watervoorzieningen zijn aangetast, is de kans op uitbraak van ziektes nu erg groot. De eerste gevallen van cholera zijn al gemeld.

Er is snel behoefte aan voedsel en schoon drinkwater. Helpt uw kerk mee? 

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is aanwezig in het getroffen gebied. De eerste noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart, waaronder het herstel van watervoorzieningen en het uitdelen van waterfilters, voedselhulp, installeren van noodtoiletten en het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne. Ook treffen we voorbereidingen voor de wederopbouw voor als het water weer gezakt is.

Graag doen we een beroep op de kerken die ons bekend zijn, en vragen we voorbede voor deze noodsituatie. Wilt u de noodhulp mogelijk maken door een collecte of gift?

Alvast heel hartelijk dank voor uw gebed en uw steun!

Namens het Christelijk Noodhulpcluster,

Dorcas: Leo Visser
EO Metterdaad: Peter Beker
Red een Kind: Andries Schuttinga
Tear: Geert Jan van Dijk en Martin Herlaar (interim-directie)
Woord en Daad: Rina Molenaar
ZOA: Chris Lukkien

Help via www.christelijknoodhulpcluster.nl